Hà Tiên – Đại Lễ Phật Đản PL:2557 – DL:2013

Category: Tin tức 49 0

Tối qua 22/05/2013 Giáo hội phật giáo thị xã Hà Tiên kỷ niệm ngày Đản sinh lần thứ 2637 năm của ngày Đức Từ Phụ Thích Ca mâu Ni.

_dsc33841[1]Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tố chức hằng năm bởi hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Tối qua 22/05/2013 Giáo hội phật giáo thị xã Hà Tiên kỷ niệm ngày Đản sinh lần thứ 2637 năm của ngày Đức Từ Phụ Thích Ca mâu Ni.

Chương trình lễ Phật Đản năm nay được tổ chức trong 3 ngày 22-23-24 tháng 05/2013. gồm nhiều nghi lễ như Tắm phật, diễu hành xe hoa, thuyết pháp, văn nghệ,..

Related Articles

Add Comment