Lễ Kỳ Yên Đình Thần Thành Hoàng 2011

Category: Sự kiện 398 0
lhkyyen2011-2[1]
Lễ Kỳ yên 2011

Hiện nay, lễ Kỳ yên cũng được tổ chức trong ba ngày, gồm nhiều lễ tế khá phức tạp nhưng cũng khá bài bản, trong đó có ba lễ chính là: Túc yết, Đàn cả (quan trọng nhất) và Lễ tế Tiền hiền, Hậu hiền. Vào ngày 15-16-17 tháng hai âm lịch, lễ Kỳ Yên được tổ chức tại Đình Thần Hoàng. Lễ hội cầu quốc thái dân an.

Lễ rước sắc, Sau khi an vị Tổ hát bội xong, một đám rước với đầy đủ chiêng, trống, cờ, lộng, lông đình cùng đội nhạc lễ, đội lân,.. đi đến chỗ cất giữ sắc thần “Lăng Mạc Cửu”. Đến nơi người có trách nhiệm vào tế tuần hương, khấn vái, rồi đem sắc đặt vào long đình để rước về. Đến đình, phải cử hành thêm nghi thức an vị gồm hương, trà, rượu, rồi đưa tráp đựng sắc phong để trên bàn thờ nơi chính điện.

lhkyyen2011-1[1]

lhkyyen2011-5[1]

lhkyyen2011-6[1]

lhkyyen2011-7[1]

lhkyyen2011-8[1]

lhkyyen2011-9[1]

lhkyyen2011-10[1]

lhkyyen2011-12[1]
Toàn cảnh Lễ kỳ yên

Related Articles

Add Comment