Lễ hội giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu năm 2011

Category: Giổ Mạc Cửu 171 0

Mạc Cửu, người có công đầu trong việc quy tập dân chúng, khai phá và mở mang vùng đất Hà Tiên, để nhớ và kỷ niệm UBND thị xã Hà Tiên tổ chức lễ hội ngày mất của Đức khai trấn thượng trụ Quốc đại Tướng quân Vũ Nghị Công Mạc Cửu.

Lễ hội giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu. tổ chức trong 3 ngày 26 – 28/06/2011 (25-27/05/ Tân Mão). Gồm nhiều chương trình lễ và hội như, rước sắc, thỉnh sắc, tế thần, cùng các hoạt động biễu diễn văn nghệ, võ thuật, giải Taekwondo, bóng đá, diễu hành xe hoa,..

giomaccuu2011-1[1]
Lễ hội giỗ Đức Khai Trấn Mạc Cửu
giomaccuu2011-3[1]

giomaccuu2011-4[1]

giomaccuu2011-7[1]
Bí thư chủ tịch TX Hà Tiên (trái) cùng đại biểu

giomaccuu2011-11[1]

giomaccuu2011-10[1]

giomaccuu2011-5[1]

giomaccuu2011-6[1]

giomaccuu2011-8[1]

giomaccuu2011-9[1]

Related Articles

Add Comment