Lễ giỗ lần thứ 251 của Bà Mạc Mi Cô (1763 – 2014)

Category: Giổ Mạc Mi Cô 186 0
Lễ giỗ Bà Mạc Mi Cô (bà Cô Năm) lần thứ 251 (1763 – 2014) được diễn ra trong ba ngày 27 – 29 tháng 9 Giáp Ngọ, tại Miếu bà ngụ ở công viên văn hóa phường Bình San.
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và truyền thống, lễ giỗ lần 251 của Bà được tổ chức long trọng như thường niên gồm có: Lễ an chức sự, khai chung cổ, lễ tắm bà, viếng mộ, lễ nghinh thần, lễ tế thần và cúng tiền hiền và hậu hiền. Về phần hội năm nay ban tổ chức lễ hội cũng đã tổ chức nhiều chương trình để phục vụ cho nhân dân như như hội chợ ẩm thực, múa bóng rổi, đàn ca tài tử, hát tuồng cổ, biểu diễn lân sư rồng và hội chợ thương mại.
_dsc8133[1]
_dsc8141[1]
_dsc8150[1]
_dsc8156[1]
_dsc8164[1]
Lễ nghinh thần
_dsc8269[1]
bieu-dien[1]
Biễu diễn lân chào mừng ngày vía Bà Cô Năm

Related Articles

Add Comment