Lễ giỗ lần thứ 249 Bà Mạc Mi Cô 1763 – 2012

Category: Giổ Mạc Mi Cô 77 0

Nhân dịp lễ giỗ lần thứ 249 Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) 1763 – 2012, Cùng với lễ giỗ của Bà là ngày khánh thành lập Miếu Bà ngụ tại phường Bình San Hà Tiên. Lễ giỗ Bà được tổ chức hàng năm vào ngày 29/09 âm lịch.

_dsc0881[1]

_dsc0883[1]
Cổng trước và sau vào khi đền Thờ

_dsc1023[1]

_dsc1024_1[1]

_dsc1034[1]
Lễ thĩnh hương
imag0121[1]
Lễ tắm Bà lúc 0h ngày 29/09 năm Nhâm Thìn
imag0104[1]
“Đền thờ Mạc Mi Cô là công trình thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư, bảo tồn, phát triển giá trị các di tích văn hóa lịch sử và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của Hà Tiên, hướng đi cần nghiên cứu phát huy.”

Related Articles

Add Comment