Kỳ yên đình thần Thành Hoàng 2014

Category: Sự kiện 50 0

Lễ kỳ yên 2014 được tổ chức long trọng, trong 03 ngày diễn ra các lễ gồm: lễ an chức sự, khai chung cổ, nghênh thần, rước sắc, hồi sắc và những lễ khác.

kyyen2014-2[1]

kyyen2014-3[1]

kyyen2014-4[1]

kyyen2014-7[1]
Lễ khai chung cổ – Nghênh Thần
kyyen2014-9[1]

kyyen2014-10[1]

kyyen2014-11[1]

kyyen2014-12[1]

kyyen2014-14[1]

kyyen2014-15[1]

kyyen2014-16[1]

kyyen2014-17[1]
Lễ thỉnh sắc

Related Articles

Add Comment