Hà Tiên tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng lần 12

Category: Sự kiện 106 0

TX Hà Tiên tổ chức hội diễn văn nghệ được tổ chức từ ngày 24-27 tháng 8 năm 2011 tại nhà văn hoá thị xã nhằm kỷ niệm 66 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 2-9, long trọng tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng lần thứ 12 năm 2011.

 vnqc-2-9-2[1]

vnqc-2-9-3[1]

vnqc-2-9-4[1]

vnqc-2-9-6[1]

vnqc-10-1[1]

vnqc-10-2[1]
Hội diễn văn nghệ quần chúng lần 12

Related Articles

Add Comment