Hà Tiên -lễ mít tinh tuần lễ biển đảo 2013

Category: Tin tức 37 0

Nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôn vinh giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại.

Hôm nay 05/06/2013, sở tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND thị xã Hà Tiên tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới (08/06) và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2013.

_dsc5035[1]
ông Quảng Trọng Thao – phó giám đốc sở TNMT tỉnh Kiên Giang
_dsc5039[1]
ông Vương Quang Minh – Ủy viên thường vụ thị đoàn Hà Tiên
_dsc1931[1]

_dsc1934[1]
quan cảnh buổi lễ mít tinh biển đảo 2013
_dsc1863[1]

_dsc1892[1]

_dsc1907[1]

_dsc1881[1]
Diễu hành hưởng ứng tuần lễ biển đảo

Related Articles

Add Comment