Hà Tiên: Lễ giao nhận quân 2013

Category: Tin tức 50 0

Xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc là hai nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn cách mạng hiện nay mà Đảng ta đã xác định, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam.

_dsc6371[1]

Hôm nay, 27/02/2013 UBND TX Hà Tiên, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã long trọng tổ chức Lễ giao, nhận và đưa 31 Thanh niên nhập ngũ thi hành nghĩa vụ quân sự. Đây là ngày hội lớn của toàn dân nói chung, của tuổi trẻ thị xã Hà Tiên nói riêng.

_dsc6375[1]

_dsc6383[1]
Lễ giao nhận quân

Lời phát biểu của thanh niên nhập ngũ:

_dsc6391[1]Tôi rất vinh dự được thay mặt cho 31 thanh niên của thị xã Hà Tiên phát biểu cảm tưởng của mình trước lúc lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với quê hương, đất nước.

Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn và ghi lòng tạc dạ sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm tốt đẹp và những lời động viên, căn dặn của các cô chú lãnh đạo địa phương và gia đình, người thân, bạn bè đã tổ chức tiễn đưa chúng tôi.

Để đáp lại sự quan tâm mong đợi của các cô, chú lãnh đạo cùng toàn thể gia đình, người thân và bạn bè, chúng tôi xin hứa:

-Một: Quyết tâm làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, dù khó khăn gian khổ như thế nào quyết làm tròn nhiệm vụ quân nhân và công dân phục vụ tại ngũ.

-Hai: Ra sức học tập và rèn luyện để nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt trong môi trường quân đội, trở thành người chiến sĩ giỏi, chiến sĩ ưu tú của quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

-Ba: Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội, tích cực tham gia xây dựng quân đội, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

-Bốn: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình, tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương góp phần xây dựng quê hương Hà Tiên thân yêu ngày càng phát triển và giàu đẹp./.

_dsc6392[2]

_dsc6407[1]

_dsc6416[1]
Gia đình, bạn bè đưa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

Related Articles

Add Comment