Giỗ Mạc Cửu lần thứ 278 (1735 – 2013)

Category: Giổ Mạc Cửu 61 0

Kỷ niệm 278 năm ngày mất của Đức khai trấn Mạc Cửu (1735 – 2013), là người có công đầu trong việc hình thành đất Hà Tiên. Ghi nhận công ơn to lớn của ông, hàng năm nhân dân Hà Tiên đều tổ chức lễ giỗ nhằm tri ân bậc tiền nhân mở đất.

_dsc2239[1]
Lễ hội giỗ đức khai trấn Mạc Cửu lần thứ 278 (1735 – 2013)

Giỗ Mạc Cửu được diễn ra trong hai ngày 3 – 4 tháng 07 năm 2013 (nhằm ngày 26, 27 tháng 05 âm lịch). Nhằm mục đích tiết kiệm, năm nay lễ giỗ vẫn tố chức trang trọng với phần lễ là chính nhưng vẫn giữ được bản sắc của một lễ hội truyền thống của vùng đất Tây Nam.

_dsc6929[1]

_dsc6909[1]

_dsc6912[1]

_dsc6934[1]

_dsc6931[1]

_dsc6961[1]

_dsc6926[1]

_dsc6917[1]
Lễ cúng tiền hiền, hậu hiền

_dsc2213[1]

_dsc2284[1]

_dsc2286[1]

_dsc2288[1]

_dsc2291[1]
Lễ rước sắc từ đền thờ Mạc Cửu đến Công viên tượng đài Mạc Cửu

Related Articles

Add Comment