Lễ giỗ Đức Khai trấn lần thứ 282 – Thu hút hợp tác phát triển du lịch

Category: Giổ Mạc Cửu, Sự kiện 378

Lễ giổ duy trì nền tảng hoạt động lễ hội, thể hiện giá trị văn hóa truyền thống. Trong phần lễ, điểm nhấn là hoạt động thỉnh sắc thần từ Đền thờ họ Mạc đến Công viên tượng đài Mạc Cửu với sự tham gia của hơn 1.000 người là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, giáo viên, học sinh trên địa bàn TX. Hà Tiên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Đặc biệt, có 90 học sinh trên địa bàn TX. Hà Tiên mặc trang phục truyền thống của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer với ý nghĩa cộng đồng các dân tộc cùng hướng lòng tri ân công lao Đức khai trấn Mạc Cửu. Phần hội duy trì hệ thống các hoạt động hội giống lễ giỗ những năm trước, tuy nhiên, có một số hoạt động hội trọng tâm, nâng lên về quy mô.

giomaccuu2011-4[1]

Lễ giỗ là hoạt động văn hóa truyền thống tiêu biểu của TX. Hà Tiên, quy mô tổ chức lớn dần qua từng năm, số lượng người tham gia các hoạt động lễ giỗ ngày càng nhiều. Lễ giỗ có nhiều hoạt động hội, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực, nhất là dịch vụ – du lịch ở thị xã. Những năm trước, qua lễ giỗ, nhiều doanh nghiệp đến TX. Hà Tiên kinh doanh, trao đổi nguyện vọng đầu tư, hợp tác phát triển.

Related Articles