Giao lưu ảnh nghệ thuật tại Châu Đốc

Category: Tin tức 27 0

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc là một hoạt động tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời. Nhân dịp này, ngày 23 – 24/05/2011 Châu đốc tổ chức chương trình triển lãm ảnh nghệ thuật của bốn câu lạc bộ, Q1-TP HCM, Cần Thơ, Châu Đốc, Hà Tiên tại khuôn viên Chùa Bà,.

trienlamanhcd-0[1]

trienlamanhcd-1[1]

trienlamanhcd-2[1]

trienlamanhcd-3[1]

trienlamanhcd-7[1]

trienlamanhcd-10[1]
Không khí của những ngày Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Related Articles

Add Comment