Chiêu Anh Các lần thứ 278 – 2014

Category: Chiêu Anh Các 234 0

Đi bộ hưởng ứng “Vì một thành phố du lịch Xanh – Sạch – Đẹp”

_dsc2715[1]
Ông Liêu Khắc Dũng – Phó chủ tịch UBND TX Hà Tiên phát biểu lễ phát động
_dsc2706[1]

_dsc2707[1]

_dsc2726[1]
đoàn Lãnh đạo thị xã
_dsc2736[1]

_dsc2743[1]
đoàn Lực lượng vũ trang
_dsc2780[1]

_dsc2786[1]

_dsc2797[1]

_dsc2835[1]
Toàn cảnh đi bộ hưởng ứng

Related Articles

Add Comment