Phà cao tốc Bình An

Category: Vé tàu Phú Quốc 30

Chuyến phà đầu tiên của công ty Phà Khách Bình An Hà Tiên chính thức được mở bán vé vào ngày 20/04/2017 . Cách thức mua vé cũng như lịch hoạt động của phà sẽ được thuận tiện và dễ dàng nhất. Phà Bình An Hà Tiên liên lục cập nhật các thông báo và ưu đãi đến quý khách.

Thông tin và thời gian của Phà Bình An Hà Tiên

Related Articles