Năm Văn hóa Du lịch thị xã Hà Tiên lần thứ IV – 2012

Category: Sự kiện 98 0
khaimaclehoi-4[1]
Khai mạc lễ hội VHDL lần 4 – 2012

Thông qua các hoạt động Lễ hội nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường văn hóa, để phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển du lịch của địa phương.

Lễ hội Năm Văn hóa Du lịch thị xã Hà Tiên lần thứ IV
“Phấn đấu vì một Thành phố giàu đẹp”

Việc tổ chức Lễ hội năm Văn hóa Du lịch thị xã Hà Tiên lần thứ IV năm 2012 “Phấn đấu vì một Thành phố giàu đẹp” là nhằm mục đích tăng cường công tác quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương, tạo sự kiện thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tham quan tìm hiểu Hà Tiên. Qua đó, góp phần kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư khai thác tiềm năng du lịch vốn được xem là thế mạnh của thị xã.

Thông qua các hoạt động Lễ hội nhằm tiếp tục tuyên truyền vận động các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng môi trường văn hóa, để phục vụ thiết thực cho yêu cầu phát triển du lịch của địa.

khaimaclehoi-7[1]

khaimaclehoi-8[1]
Bí thư chủ tịch TX Hà Tiên khai mạc lễ hội
khaimaclehoi-1[1]

khaimaclehoi-2[1]

khaimaclehoi-3[1]

khaimaclehoi-5[1]

khaimaclehoi-6[1]

khaimaclehoi-9[1]

khaimaclehoi-11[1]

khaimaclehoi-13[1]

khaimaclehoi-15[1]

khaimaclehoi-16[1]

khaimaclehoi-18[1]
Văn nghệ chào mừng

Related Articles

Add Comment