Lược sử Mạc Mi Cô

Category: Họ Mạc và Hà Tiên 902 0

Mạc Mi Cô là con gái út của Đức ông Mạc Thiên Tích và bà Thái Phu Nhân Họ Nguyễn, tự Hiếu Túc. Người đời truyền khẩu tôn xưng Bà Cô Năm. Bà là cháu Nội của Đức khai trấn Mạc Cửu.

Mạc Mi Cô sinh năm Canh Ngọ (1750), lúc sinh thời, Bà rất hiếu thảo, hiền hậu chăm chỉ đèn sách. Bà được ca ngợi nhân từ bác ái, giúp đỡ mọi người, bà thường có mặt trong việc ủy lạo cứu trợ, an ủi nhân dân khổ lụy vì chiến tranh, hay khi có thiên tai dịch họa. Đức hạnh và lòng nhân ái của Người cha Mạc Lệnh Công truyền dạy cho Mạc Mi Cô người thiếu nữ đẹp người vừ đẹp nết, nổi danh khắp vùng.

Nhưng Mạc Mi Cô thất lộc sớm, ngày 29 tháng 09 năm Quý Mùi (1763) vào cuối mùa thu. Mọi người cô cùng yêu quý, tiếc thương một tiểu thư bạc mệnh. Mạc Lệnh Công cho lập ngôi mộ thật hoàn chỉnh, bia đá để (Tiểu Thư Mạc Mi Cô mộ). Tình yêu của cha và lòng tôn quý của xã hội đã tôn vinh hồn thiên người trinh nữ.

Sau khi qua đời, hồn thiên trinh nữ đã kết tinh thành sự hiển linh, biểu hiện bằng việc cứu nguy, cứu nạn, tạo được tâm đức trong lòng người dân khắp vùng.

Related Articles

Add Comment