Lễ hội giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu năm 2011

Category: Giổ Mạc Cửu 71 0

Lễ hội giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu năm 2011 – Triễn lãm ảnh nghệ thuật

Khai mạc triễn lãm ảnh nghệ thuật mừng lễ giỗ Đức Khai Trấn Mạc Cửu gồm bốn đơn vị Cần Thơ, Châu Đốc, Q1 TP.HCM và Hà Tiên

trienlamanhht-8[1]
Khai mạc triễn lãm ảnh mừng Lễ giỗ Đức Khai Trấn

trienlamanhht-1[1]

trienlamanhht-2[1]

trienlamanhht-5[1]

trienlamanhht-10[1]

Related Articles

Add Comment