Kỷ niệm 250 năm ngày mất của Bà Mạc Mi Cô (1763 – 2013)

Category: Giổ Mạc Mi Cô 150 0

Lễ Nghinh Thần

legiomacmico2013-2[1]
Lãnh đạo các cơ quan đến thắp hương tại buổi Lễ nghinh thần
legiomacmico2013-3[1]

legiomacmico2013-4[1]
Đại diện dòng họ Mạc và ban tổ chức thắp hương
legiomacmico2013-5[1]

legiomacmico2013-6[1]

legiomacmico2013-7[1]
Lễ Nghinh Thần
legiomacmico2013-8[1]

legiomacmico2013-9[1]

legiomacmico2013-10[1]

legiomacmico2013-11[1]

legiomacmico2013-12[1]
Lễ tế sanh

Related Articles

Add Comment