Kỷ niệm 250 năm ngày mất của Bà Mạc Mi Cô (1763 – 2013)

Category: Giổ Mạc Mi Cô 137 0

Lễ hội kỷ niệm 250 năm ngày mất của Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) được tổ chức hằng năm vào ngày 28-29 tháng 09 âm lịch.

_dsc0283[1]

_dsc0296[1]

_dsc0290[1]

_dsc0302[1]

_dsc0479[1]

_dsc0487[1]
Lễ Tế bái mộ Bà

Related Articles

Add Comment